ONTWERP
BGA ontwerpt woningen, appartementen, bedrijfspanden en stallen. Wilt u een gebouw onder architectuur laten realiseren, BGA werkt met diverse architecten en kan uw verder helpen bij het uitzoeken van een architect die bij uw wensen aansluit.

OMGEVINGSVERGUNNING
Vanaf het eerste ontwerp wordt er rekening gehouden met de wet- en regelgeving. In overleg met onze opdrachtgever en de betreffende instanties komt een plan tot stand wat in de diverse fasen aan de eisen voldoet. Goed overleg met de overheidsinstanties bevordert de vergunningverlening.

BOUWBESLUITBEREKENINGEN
Vanuit het bouwbesluit worden er eisen gesteld bij de bouw en het gebruiken van een gebouw. Naast totaalbegeleiding en uitwerking van projecten kunt u ook bij BGA terecht voor advieswerkzaamheden, berekeningen en bouwbesluittoetsingen.

BOUWMANAGEMENT
Het ontwerp en de uitwerking van een bouwproject vraagt vanaf het begin tot het eind nauw overleg met de betrokken partijen. U kunt dit proces zelf coördineren. Wanneer u dit uit handen wil geven kan BGA dit voor u doen.

Bouwkosten
Naast het ontwerp van een gebouw is het ook belangrijk dat de bouwkosten inzichtelijk zijn. In een vroeg stadium kan door middel van een raming of calculatie de haalbaarheid van het ontwerp beoordeelt worden.
Bestekstukken
In het technische ontwerpfase word op tekening en in een omschrijving het project vastgelegd. Op basis van deze stukken kan een calculatie worden gemaakt of een aanbesteding worden gehouden.
De bestekstukken zijn de basis voor het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer. Duidelijke afspraken die vooraf gemaakt zijn voorkomen discussies tijdens de uitvoering.
Bouwbegeleiding
Wanneer u als opdrachtgever de kennis en de tijd niet hebt om het bouwproces te begeleiden kan BGA dit voor u verzorgen. Het proces wordt zowel uitvoeringstechnisch als financieel begeleidt. Wanneer omvang van een project er om vraagt kan BGA u helpen bij het uitzoeken van een bouwbeleider die bij de omvang van het project past.

BOUWKUNDIG TEKENWERK
BGA werkt alle ontwerpen technisch verder uit. In elke fase van het bouwproces kan het tekenwerk door BGA verzorgt worden.

BIM
Indien gewenst en wanneer de omvang van een project daarom vraagt wordt het plan 3D gemodelleerd. Vanuit het 3D model worden de gegevens gehaald die nodig zijn voor de betreffende fase van het project.